top of page

Onze vrijwilligers

De VPTZ heeft in de regio een hele fijn groep vrijwilligers die vanuit passie, overtuiging en liefde voor de medemens, klaarstaan om u te helpen. In goed overleg, komen zij bij mensen thuis om hen bij te staan. Een luisterend oor te zijn, en een helpende hand.

De dankbaarheid voor de inzet van deze vrijwilligers is groot! 

Elke vrijwilliger wordt goed ingewerkt, krijgt cursussen en trainingen om het werk zo goed mogelijk te doen. 
De meeste vrijwilligers hebben een zorgachtergrond of zijn ervaringsdeskundigen. Ze hebben soms zelf een dierbare verloren en weten daardoor hoe dat voelt, maar hebben ook geleerd om dat eigen verlies in een context te plaatsen.
Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of te rusten.

vptz.png

De Coördinatoren

Gerrie Heemskerk

Jolanda Van den Oever

vptz foto_edited.jpg

U kunt ons volgen :

  • Facebook
bottom of page